Euclides

Euclides werd ongeveer 365 voor Christus geboren in AlexandriŽ in Egypte, waar hij gedurende zijn leven ook les gaf. Hij is beroemd geworden door zijn boeken de 'Elementen' waarin hij alle meetkunde die toen bekend was heeft samengevat.

Deze 'Elementen' bestaan uit 13 delen; in de eerste zes delen wordt vlakke meetkunde behandeld, delen 7 tot 9 behandelen getaltheorie, deel 10 bevat een verhandeling over irrationale getallen en de laatste drie boeken gaan over ruimtemeetkunde. In het laatste deel gaat hij in op de vijf regelmatige veelvlakken (Archimedische lichamen): het regelmatig viervlak (tetraŽder), de kubus (hexaŽder), het regelmatig achtvlak (octaŽder),het regelmatig twaalfvlak (dodecaŽder) en het regelmatig twintigvlak(icosaŽder). Hij bewijst ook dat er niet meer regelmatige veelvlakken bestaan dan deze vijf.

De boeken hebben een opbouw die ook in de moderne tijd gebruikelijk is. Euclides begint met axioma's en definities en bouwt die op formele wijze uit met stellingen. De formulering van zijn redeneringen is erg helder en goed te begrijpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan 1000 edities van zijn Elementen zijn gepubliceerd sinds 1482.

Euclides heeft ook nog andere werken geschreven, maar die zijn voor het grootste deel verloren gegaan. Hij stierf rond het jaar 300 voor Christus.


Terug naar de vorige pagina